PALVELUT

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Palvelu on tarkoitettu 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tueksi. Ammatillinen tukihenkilötoiminta sisältää ennalta sovittua työskentelyä lapsen tai nuoren kanssa sekä hänen verkostonsa kanssa tehtävää yhteistyötä. Työotteemme on toiminnallinen ja ratkaisukeskeinen.

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Palvelu on tarkoitettu 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Palvelu tuotetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan perheen kanssa. Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeinen, tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä.

PERHETYÖ

Perhetyö on sosiaaliohjausta, joka tukee vanhemmuutta, ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa, ohjaa kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, vahvistaa perheen toimintakykyä, tukee perheen vuorovaikutustaitoja sekä tukee perheen sosiaalisen verkoston laajentamista.