Työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa vuodesta 2012


Työskentelyssämme on tärkeää kunnioittaa perhettä oman elämänsä merkittävimpänä asiantuntijana sekä vaalia jo olemassa olevia voimavaroja. Usein onnistumisissa yhteinen nimittäjä on hyvä yhteistyö, joka rakentuu rehellisyydellä ja ihmisten keskinäisellä kunnioituksella. Työotteemme korostaa ratkaisukeskeisyyttä, positiivisuutta ja toiminnallisuutta. Työssämme koemme onnistumiseksi, kun löydämme yhdessä lapsen, nuoren tai perheen kanssa keinoja sujuvaan arkeen. 

Henkilökunta

Henri Kruus

Sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja